Serveis

Què és i per a què serveix l’AFA?

 

AFA són les sigles d’Associació de Famílies d’Alumnes i és l’entitat sense ànim de lucre que agrupa els pares, les mares i els familiars dels alumnes de l’escola.

L'AFA és el principal interlocutor entre l’escola i les famílies. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament a l'escola a través del diàleg i la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa.

Recull les opinions sobre el funcionament quotidià de l'escola.

Organitza activitats que els alumnes poden realitzar fora de l'horari escolar.

A més a més, l'AFA participa en la presa de decisions i en el govern de l'escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.

Al mateix temps, l’AFA col·labora amb l’escola en l’adquisició de material pedagògic i en el manteniment i la renovació dels diferents espais escolars com per exemple l’adquisició:

D’una fotocopiadora.

Equip de música.

Càmeres fotogràfiques digitals per a cada classe.

Projector i pantalla.

Material esportiu.

Pantalles digitals.

Dibuixar i pintar el mural de l’escola, etc.

Serveis AFA curs 2019-2020