Menjador i acollida

AFA Soler de Vilardell / Menjador i acollida

INSCRIPCIONS AL SERVEI DE MENJADOR PER AL CURS 2021-22 

Les inscripcions al servei de menjador de l’escola es poden fer a:

Inscripció menjador curs 2021-22

L’enllaç us adreça a la pàgina de l’empresa que ofereix el servei. Heu de clicar l’opció “inscripcions” per arribar-hi, o bé anar avall amb el cursor fins a trobar el formulari. Cal que empleneu el formulari i que seguiu les indicacions.

De moment, és la única via habilitada per a fer les inscripcions, tot i que podeu contactar amb nosaltres (afasolerdevilardell@gmail.com) o bé amb Tresmes (tresmes@tresmes.com) si teniu algun dubte.

El serveis que s’ofereixen són els següents:

Acollida (Bon dia)

Aquest servei és gestionats per l’empresa TRESMES ECO ACTIVA, una empresa que ens ofereix un projecte educatiu de menjador de proximitat, sostenible i ecològic i amb la que fa molts anys que treballem plegats.

Per utilitzar els serveis cal haver formalitzat la inscripció, tramit que cal fer via web a i estar al corrent de pagament.

Per començar a fer ús del menjador i per qualsevol canvi de dies o dieta cal avisar abans de les 9:30h a l’EVA: 609030706, sigui trucant, personalment durant l’atenció a famílies o preferiblement via whatsapp.

Podeu consultar el menú mensual general en aquest enllaç.

Acollida · Bon dia

El servei d’acollida de matí és de 7.45h a 9.00h

Preus

Fix

(mínim 3 cops a la setmana)

Eventual

(Avisa el dia que es queda)

SOCIS NO SOCIS SOCIS NO SOCIS

De 7.45h a 9.00h

37,50 € al mes 50 € al mes 5 € al dia 7,5 € al dia

De 8.00h a 9.00h:

30 € al mes 40 € al mes 4 € al dia 6 € al dia

De 8.30h a 9.00h:

15 € al mes 20 € al mes 2 € al dia 3 € al dia

Menjador

El servei de menjador és obert a tothom i es pot escollir fer-ne un ús fix (mínim 3 dies  la setmana) o bé eventual.

L’horari de menjador és de 12.00h a 15.00h per Educació Infantil i de 13.00h a 15.00h per Educació Primària, exceptuant els dies de jornada intensiva que serà de 13.00h a 16.00h.

Per utilitzar aquest servei cal haver formalitzat la inscripció (heu de connectar-vos a la web www.tresmes.com i anar a l’apartat INSCRIPCIÓ).  

Preus

SOCIS NO SOCIS
Fix

(mínim 3 dies a la setmana)

6,33 € al dia 6,96 € al dia
Eventual

(Avisa el dia que es queda)

6,96 € al dia 6,96 € al dia

El pagament del menú eventual es pot fer de 4 formes:

  1. Pagament en efectiu a la coordinadora durant l’atenció a les famílies (horari de 9.00h a 9.30h) el menú del dia que es queden
  2. Comprant un tiquet a través del caixer del Grup Banc Sabadell seguint els següents passos:
    • Cliclar al menú de la banca electrònica “altres conceptes” o “pagaments a tercers” demanarà un codi (que és el 2211). El següents pas serà indicar com a concepte: el nom de l’usuari del menjador, que s’afegirà a l’escrit que surt per defecte de “Pagament menjador diari SV”.
  3. Mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte del Banc Sabadell de Tresmés, (ES62 0081 7011 1900 0200 9105), heu de posar com a concepte el nom de l’usuari del menjador i “SV” o “Soler de Vilardell”.
  4. Omplint el full d’inscripció amb les vostres dades bancàries i se us girarà un rebut amb l’import corresponent al total de dies que s’hagi quedat aquell mes (el rebut es passarà a més vençut entre el dia 1 i 5 de mes següent).

Per a més informació sobre les condicions de servei, consultar el full d’informació que es lliura a començament de curs, i els documents que trobareu al peu d’aquesta informació.

IMPORTANT

La coordinadora del menjador – Eva –

Per comunicar incidències i canvis diaris (dietes puntuals, tiquets eventuals, absències,etc.) heu de trucar al telèfon de la coordinadora del menjador – Eva (609030706) – de 9 a 9.30h.

També us podeu posar en contacte per whatsapp, SMS o via correu electrònic (svmenjador @ tresmes.com) en qualsevol horari.

Documents