AFA Soler de Vilardell / Reunió sobre el patí de l’escola

Reunió sobre el patí de l’escola

Data Event: 7 de Maig de 2018
Hora: 17:15h

Els mestres de l’escola han pensat i rumiat una  proposta de projecte pel pati de l’escola. Tenen un munt d’idees i de ganes d’engegar-ho i els hi consta que les famílies també.

Per a parlar-ne, es convoca una reunió el dia 8 de maig a les 17:15h al gimnàs de l’escola on es presentarà el projecte.

Ens agradaria que en formeu part no només com a comissió de treball els dies que ens posem a la feina sinó que també aporteu idees noves el dia de la reunió.

Comentar-vos que per no solapar-nos amb el futur projecte de pati que ja està engegat per part de l’Ajuntament, només estem pensant idees aprofitant racons i no envaint els espais centrals de l’espai del pati.