AFA Soler de Vilardell / Noticies / S’INICIA EL PROJECTE CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA

S’INICIA EL PROJECTE CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA

Durant aquest curs 2013-2014, els alumnes de 5è
d’Educació Primària de l’escola, participen en un projecte
d’innnovació pedagògica de la Diputació de Barcelona. 
El projecte de cultura
emprenedora, consisteix  en crear una empresa  i durant tot el curs
escolar treballar-ne la constitució, l’elecció del producte, la imatge
corporativa, la producció, la venda en un mercat local i l’aportació dels
beneficis a projectes socials.
Les activitats que es treballen dins i fora de l’aula previstes proporcionen
a l’alumnat: l’aprenentatge significatiu de valors i habilitats emprenedores des
d’un plantejament integrador, orientat a l’aplicació dels sabers adquirits i a
la participació real i efectiva de l’alumnat; la implicació de la comunitat
educativa i el contacte amb entitats i empreses del territori, facilitant la
integració de l’escola a l’entorn i l’aprenentatge transversal que reforça
l’adquisició de les competències bàsiques del currículum.
Actualment, aquest projecte compta amb la participació de 52 escoles de la
província de Barcelona i té com a objectiu bàsic promocionar el treball
cooperatiu en els centres educatius