Menjador i acollida

AFA Soler de Vilardell / Menjador i acollida

El serveis que s’ofereixen són els següents:

Acollida “Bon dia”, Permanència infàntil de 12 a 13h i Ludoteca de 17 a 18h.

 

Tots aquests serveis són gestionats per l’empresa TRESMES ECO ACTIVA, una empresa que ens ofereix un projecte educatiu de menjador de proximitat, sostenible i ecològic i amb la que fa molts anys que treballem plegats.

 

Tots aquests serveis NOMÉS es faran si hi ha un mínim de 6 nens/nenes inscrits. Si us fa falta el servei, feu la inscripció abans del 12 de setembre per poder engegar-los. Un cop iniciats, estaran oberts a les emergències que puguin surtir d’última hora.

 

A principi de cada curs, durant el mes de setembre, 

es podran formalitzar les inscripcions tant als serveis com a les extraescolars, així com fer-se socis de l’AFA

 

 

Podeu consultar el menú mensual general en aquest enllaç.

Acollida · Bon dia

El servei d’acollida de matí és de 7.45h a 9.00h

 

Preus

Fix

(mínim 3 cops a la setmana)

Eventual

(Avisa el dia que es queda)

SOCIS NO SOCIS SOCIS NO SOCIS

De 7.45h a 9.00h

37,50 € al mes 50 € al mes 5 € al dia 7,5 € al dia

De 8.00h a 9.00h:

30 € al mes 40 € al mes 4 € al dia 6 € al dia

De 8.30h a 9.00h:

15 € al mes 20 € al mes 2 € al dia 3 € al dia

Permanència Migdia

El servei de permanència migdia s’ofereix de 12h a 13h per a la canalla de P3,P4 i P5 que no tenen germans a primària. Pels que tenen un germà o germana, aquest servei queda cobert per l’escola.

 

Preus

Fix

Eventual

SOCIS NO SOCIS SOCIS NO SOCIS

1 hora

30 € al mes 40 € al mes 4 € al dia 6 € al dia

Menjador

El servei de menjador és obert a tothom i es pot escollir fer-ne un ús fix (mínim 3 dies  la setmana) o bé eventual.

 

L’horari de menjador és de 12.00h a 15.00h per Educació Infantil i de 13.00h a 15.00h per Educació Primària, exceptuant els dies de jornada intensiva que serà de 13.00h a 16.00h.

 

Per utilitzar aquest servei cal haver formalitzat la inscripció (heu de connectar-vos a la web www.tresmes.com i anar a l’apartat INSCRIPCIÓ).  La inscripció també es podrà formalitzar el proper 6 de setembre 2018 de 17h a 19h a l’escola.

 

ANGLÈS A L’ESTONA DE MENJADOR

Els infants que es queden a dinar a l’escola els dimarts i els dijous gaudeixen d’una estona d’activitats en anglès, a càrrec d’un professor de la Cambridge School.
La distribució de les activitats en relació als grups d’alumnes és la següent:
– Alumnes de P3 i P4: de 13 a 13.30h (els alumnes de P3 que no facin migdiada i tots els alumnes a partir de l’últim trimestre)
– Alumnes de P5: de 13.30 a 14h
– Alumnes de 1r, 2n i 3r: de 14 a 14.30h
– Alumnes de 4t, 5è i 6è: de 14.30 a 15h

Aquesta activitat queda inclosa a la quota de menjador.

 

Preus

SOCIS NO SOCIS
Fix

(mínim 2 dies a la setmana)

6,20 € al dia 6,80 € al dia
Eventual

(Avisa el dia que es queda)

6,80 € al dia 6,80 € al dia

 

El pagament del menú eventual es pot fer de 4 formes:

  1. Pagament en efectiu a la coordinadora durant l’atenció a les famílies (horari de 9.00h a 9.30h) el menú del dia que es queden
  2. Comprant un tiquet a través del caixer del Grup Banc Sabadell seguint els següents passos:
    • Cliclar al menú de la banca electrònica “altres conceptes” o “pagaments a tercers” demanarà un codi (que és el 2211). El següents pas serà indicar com a concepte: el nom de l’usuari del menjador, que s’afegirà a l’escrit que surt per defecte de “Pagament menjador diari SV”.
  3. Mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte del Banc Sabadell de Tresmés, (ES62 0081 7011 1900 0200 9105), heu de posar com a concepte el nom de l’usuari del menjador i “SV” o “Soler de Vilardell”.
  4. Omplint el full d’inscripció amb les vostres dades bancàries i se us girarà un rebut amb l’import corresponent al total de dies que s’hagi quedat aquell mes (el rebut es passarà a més vençut entre el dia 1 i 5 de mes següent).

 

Per a més informació sobre les condicions de servei, consultar el full d’informació que es lliura a començament de curs.

Ludoteca

Hi ha dos franges horàries per triar:

de 17.00h a 17.30h

de 17.30h a 18.00h

El servei es farà al menjador i podrà ser fix o eventual.

 

 

Preus

Fix

(mínim 3 cops a la setmana)

Eventual

(Avisa el dia que es queda)

SOCIS NO SOCIS SOCIS NO SOCIS

De 17.00h a 17.30h

15 € al mes 20 € al mes 2 € al dia 3 € al dia

De 17.30h a 18.00h

30 € al mes 40 € al mes 4 € al dia 6 € al dia

IMPORTANT

La coordinadora del menjador – Yolanda –

Per comunicar incidències i canvis diaris (dietes puntuals, tiquets eventuals, absències,etc.) heu de trucar al telèfon de la coordinadora del menjador – Yolanda (609030706) – de 9 a 9.30h.

També us podeu posar en contacte per whatsapp, SMS o via correu electrònic (yolanda @ tresmes.com) en qualsevol horari.

Documents