AFA Soler de Vilardell / Noticies / L’edifici nou per al Soler de Vilardell

L’edifici nou per al Soler de Vilardell

Com a conseqüència de les darreres informacions aparegudes a la premsa referents a la construcció del nou edifici per a l’escola, l’AMPA va convocar tots els pares i mares a una assemblea el passat dilluns 8 d’octubre.

Aquesta trobada va servir per informar als pares i recollir les seves inquietuds i propostes per a fer pressió al departament per tal que construeixi l’edifici.

Us faig un breu resum esperant no deixar-me res
  • Es va comunicar la notícia que ha aparegut en premsa i que anuncia que aquest curs no es faria l’escola.
  • S’ha sol·licitat una reunió al departament conjunta de la directora de l’escola, la regidora Júlia de la Encarnación i l’AMPA amb Josep Vicenç Garcia Courin. Aquesta reunió ja te data, el proper 8/11/2012
  • S’ha convocat un consell escolar extraordinari per abordar el tema i poder parlar amb la Sra Julia de la Encarnación.
  • Com a immediata reacció s’han enviat mails i cartes als representats de les diverses entitats responsables de l’endarreriment en la construcció.
  • L’AMPA està planificant mesures de pressió amb aquesta finalitat: pancartes, mobilitzacions, cartes…
  • l’Ampa està sol·licitant l’assessorament de l’AMPA de La Tordera, i demanant ajuda i recolzament a totes les entitats del poble.
  • Es reben i anoten les queixes i propostes dels pares per transmetre al consell escolar.
  • l’AMPA es compromet a informar de tot als pares i a treballar fort per aquest tema i sol·licita als pares la seva implicació.
  • Es recalca la bona feina de l’equip docent actual i el seu suport.