AFA Soler de Vilardell / Noticies / LA GENERALITAT LICITA EL PROJECTE DE L’ESCOLA SOLER DE VILARDELL

LA GENERALITAT LICITA EL PROJECTE DE L’ESCOLA SOLER DE VILARDELL

Adjuntem notícia de la pàgina www.naciodigital.cat, on fa referència a la publicació al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) de la sortida a la licitació del projecte de la nova construccció de l’Escola Soler de Vilardell, que consisteix en l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic i el projecte d’activitats per a llicència ambiental i posterior Direcció d’obra i certificació d’eficiència energètica de final d’obra.

http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/3205/generalitat/licita/projecte/escola/soler/vilardell